Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przedszkole Niepubliczne nr 8 Bajka

Praca z dzieckiem z autyzmem

Nasze przedszkole jest placówką ogólnodostępna wyspecjalizowaną  

w edukacji włączającej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  

w środowisko przedszkolne ze zdrowymi rówieśnikami. 

Naszym celem jest przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa  

i funkcjonowania w grupie rówieśniczej. 

Pomagamy dzieciom już od 8 lat!!! 

  

Oprócz bogatej oferty zajęć dydaktycznych i dodatkowych dzieciom z orzeczonym autyzmem zapewniamy zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii wydanej przez PPP:

  • terapię pedagogiczną

Terapia to takie oddziaływanie na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, które mogą wyeliminować ewentualne niepowodzenia szkolne. Zajęcia mają na celu doprowadzenie do określonych zmian w sferze poznawczej lub emocjonalnej dziecka. Po przeprowadzonej na początku roku szkolnego diagnozie nauczyciel ustala indywidualny plan pracy z dzieckiem; zajęcia obejmują dzieci czteroletnie i pięcioletnie i w zależności od potrzeb odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

  • terapię logopedyczną

Zindywidualizowane zajęcia z logopedą odbywają się 2 razy w tygodniu.

Terapię logopedyczną z dziećmi z autyzmem prowadzi pani Małgorzata Szeszel, która jest też członkiem Zespołu opracowującego Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

  • terapię SI (integracja sensoryczna)

Zajęcia odbywają się w Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Papilio raz w tygodniu. Są prowadzone przez specjalistów terapeutów integracji sensorycznej współpracująych z Fundacją FORS-ITIS.

  • trening umiejętności społecznych

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w małych grupkach. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci o profilu autystycznym. Zajęcia są prowadzone przez panią Agnieszkę Danowską, doświadczoną terapeutkę i autorkę innowacyjnego programu z zakresu rozwijania umiejętności społecznych wśród dzieci młodszych.

 

A także:

  • wykwalifikowaną kadrę przygotowaną do pracy z dzieckiem z autyzmem

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu mają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz do pracy z dzieckiem z autyzmem. Cały czas poszukujemy nowych rozwiązań i bierzemy udział w szkoleniach podnoszących nasze kwalifikacje.

  • wsparcie nauczyciela wspomagającego

Nauczyciel wspomagający towarzyszy dzieciom w trakcie zajęć i zabawy swobodnej. Podpowiada, jeżeli dziecko czuje się zagubione, pomaga rozwiązać problem w grupie, przygotowuje dodatkowe pomoce wizualne i opracowuje indywidualne systemy motywacyjne.

  • odpowiednie do potrzeb psychoedukacyjnych dziecka dostosowanie środowiska nauczania

Ze względu na specyfikę zaburzenia dzieci z autyzmem wymagają czasem odpowiedniej organizacji nauczania, która ułatwia pełniejsze uczestnictwo w procesach, jakie zachodzą w przedszkolu. Po diagnozie i poznaniu potrzeb naszego wychowanka przygotowujemy m.in. odpowiednie pomoce wizualne, plany dnia, systemy motywacyjne (np. żetonowe).

  • przygotowanie dziecka do dalszej edukacji w szkole integracyjnej lub ogólnodostępnej

Zależy nam na takim przygotowaniu naszych podopiecznych, aby mogli kontynuować edukację w placówce masowej lub w klasie integracyjnej.

  • odpowiednią dietę.

W przedszkolu oferujemy dietę ogólną, bezmleczną, hipoalergiczną, bezglutenową lub łączoną (tj. dieta bezmleczna-bezglutenowa-bezcukrowa).

 

Liczymy również na ścisłą współpracę z rodzicami, którzy są na bieżąco informowani o postępach dziecka i biorą udział w spotkaniach zespołu, który opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

 

Informacje na temat rekrutacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu znajdują się w zakładce "Zapisy".

Master Szef - edycja 3

Zapisz Maluszka

 

Zapisy dzieci do naszego przedszkola są przyjmowane przez cały rok. Zapraszamy do pobrania i wypełnienia karty zgłoszeniowej. 


Przedszkolaki z orzeczeniem


Do "Bajki" przyjmujemy również dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

WIĘCEJ  

Wyszukiwarkacopyright © 2008-2019 Przedszkole Niepubliczne nr 8 "Bajka" w Białymstoku ~ idea, gfx & code by warlock ~ 177903 / 13 / 1