Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przedszkole Niepubliczne nr 8 Bajka

Logopedia

BAJKOWA LOGOPEDIA 

  

  Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości.     

  Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne).

  Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną  i formą zabawy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. 

  Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu:

 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu dziecka,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
 •  kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.

 W naszym przedszkolu zajęcia z terapii logopedycznej są prowadzone w godzinach porannych i popołudniowych w wybrane dni tygodnia.

Rodziców, którzy chcieliby zapisać dziecko na terapię, zachęcamy do zgłoszenia się do wychowawczyni.

Po przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy będziemy mogli rozpocząć zajęcia.

Terapię logopedyczną prowadzą dwie nauczycielki naszego przedszkola p. Małgorzata Szeszel i p. Julita Żukowska.  

 

 W tym dziale znajdą Państwo artykuły dotyczące kształtowania się mowy dziecka i profilaktyki wad wymowy. Zachęcamy do przeczytania! Za udostępnienie artykułów dziękujemy p. Małgorzacie Szeszel! 

Poniżej załączamy również materiały promocyjne i ulotki z informacjami na temat rozwoju mowy dziecka i zabaw logopedycznych.

Zachęcamy do przeczytania artykułu: Mowa a funkcje ręki 

Mowa jest sprawnością, która wymaga doskonalenia. Jedyną drogą do jej nabywania jest kontakt ze środowiskiem, a więc przejmowanie prawidłowych wzorców mowy poprzez osłuchanie się z nią w najbliższym otoczeniu. To ile i w jaki sposób mówimy do dziecka, ma bardzo duży wpływ na rozwój jego mowy.

Oto wskazówki dla opiekunów dziecka, które podpowiedzą, co moglibyśmy i co powinniśmy zrobić, by mowa dziecka rozwijała się poprawnie i we właściwym tempie. A zatem należy:

 • Jak najwięcej mówić do dziecka, podczas zabiegów pielęgnacyjnych, zabaw, codziennych czynności i spacerów. Każda sytuacja jest dobra, aby wychowywać dziecko w tzw. "kąpieli słownej". Ciepły i łagodny głos opiekuna działa na dziecko wyciszająco i uspokajająco. Pamiętajmy też o tym, że do dziecka należy mówić powoli i wyraźnie, a zdania nie powinny być zbyt długie.
 • Rozwój mowy dziecka przebiega według pewnych schematów czyli faz rozwojowych głosek np. głoska sz przechodzi kolejne etapy: brak głoski, zamiana na ś, potem s, na końcu sz (alik - sialik - salik - szalik). Głoska r przechodzi tą samą drogę lecz jest zamieniana na j bądź l: kowa - kjowa - klowa - krowa lub obi - jobi - lobi - robi. Zamiast niepotrzebnie martwić się niewłaściwą wymową dziecka, warto zapoznać się z kolejnymi etapami tego procesu.
 • Trzeba wiedzieć, że w procesie rozwoju mowy występują okresy nasilenia i względnego zastoju. Zastój przypada zwykle na czas nauki chodzenia, kiedy to dziecko fascynuje się nową umiejętnością i zwiększonymi możliwościami poznawania świata. Po opanowaniu sztuki chodzenia znów wraca do pilnej pracy nad mową. Jednocześnie opóźniony rozwój sfery ruchowej lub jej zaburzenia, spowalniają rozwój mowy. Jeśli więc dziecko zaczęło chodzić później niż jego rówieśnicy, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że również zacznie mówić nieco później. Dlatego też warto stymulować rozwój ruchowy np. przez rozwijanie sprawności manualnych oraz kształtowanie poczucia rytmu, ale wszystkim takim zabawom powinna towarzyszyć mowa.
 • Dostarczać bodźców dźwiękowych, śpiewać, nucić piosenki, słuchać bajek dźwiękowych i muzyki.
 • Należy obserwować dziecko, czy i jak reaguje na dźwięki z otoczenia. Ponieważ dobry słuch jest warunkiem rozwoju mowy, bacznie zwracajmy uwagę, czy dziecko odwraca głowę w kierunku źródła dźwięku, reaguje na odgłos telefonu. Najprostszy test polega na potrząsaniu grzechotką za plecami dziecka z prawej i lewej strony, i obserwowaniu jego reakcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić się do pediatry i poprosić o skierowanie na badanie słuchu.
 • Rozwojowi mowy sprzyja karmienie piersią, ponieważ ssanie dziecka to najlepsze w tym okresie ćwiczenie języka i warg. Podczas zaspakajania potrzeb pokarmowych niemowlę uaktywnia cały narząd artykulacyjny. Zaburzenia ssania, połykania i żucia zwykle poprzedzają zaburzenia mowy.
 • Podstawowe zadanie rodziców w okresie kształtowania się mowy dziecka polega na dostarczaniu prawidłowych wzorców wypowiedzi. Rodzice muszą mówić poprawnie. Nie mogą pozwolić sobie na powtarzanie wytworów językowych dziecka. To nie rodzice mają się uczyć mowy od dziecka, ale dziecko od rodziców. Gdy nazbyt często mówimy do dziecka pieszczotliwie, używając licznych zdrobnień, dajemy złe wzorce mowne.
 • W dzieciach drzemie naturalna skłonność do mówienia, uważajmy na to, aby jej nie tłumić swoim nadmiernym gadulstwem lub wyręczaniem dziecka w mówieniu. Czasem wystarczy obojętność, cierpka uwaga, brak zrozumienia i czasu na wysłuchanie tego co dziecko ma nam lub komuś do powiedzenia, aby zahamować ten proces. Wokół nas tyle się dzieje, stwarzajmy dziecku okazję do wypowiedzenia tego, co przeżyło. Niech opowie nam bajkę, którą obejrzało, podzieli się wrażeniami z przedszkola, wymyśli zakończenie do czytanego przez nas opowiadania.
 • Jeżeli dziecko źle wymawia jakąś głoskę - nie każmy powtarzać wyrazów zawierających tę głoskę, ponieważ to tylko utrwala złą wymowę. Dziecko nie przygotowane pod względem artykulacyjnym, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać, wymawiając nieprawidłowo. Utrwalone złe nawyki mowne dziecka trudno jest później skorygować i wydłuża to czas terapii logopedycznej. Nie należy też karać ani zawstydzać dziecka za wadliwą wymowę, gdyż hamuje to chęć do mówienia, a w konsekwencji spowalnia proces rozwoju mowy.
 • W okresie kształtowania się mowy nie należy dziecka leworęcznego zmuszać do pisania prawą ręką, gdyż zaburza to funkcjonowanie mechanizmu mowy, co w konsekwencji może prowadzić do zacinania się lub nawet jąkania.
 • Jeśli zauważymy u dziecka opóźniony rozwój mowy, warto wybrać się do logopedy i pomyśleć o zapisaniu go do przedszkola. Wpływ grupy rówieśniczej mobilizuje do mówienia, a zabawa stwarza sprzyjające sytuacje aktywizujące spontaniczną mowę dziecka.

Wiemy, jak ogromną rolę w życiu społecznym człowieka odgrywa mowa. Kontakt z innymi ludźmi możliwy jest przecież dzięki umiejętności mówienia i rozumienia tekstów słownych. Należy pamiętać, że prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju jego osobowości. To przecież dzięki rozumieniu poznaje ono otaczający je świat, a dzięki umiejętności mówienia potrafi wyrażać swoje spostrzeżenia, przeżycia i uczucia.

 

U dzieci rozpoczynających naukę szkolną bardzo często zauważyć można różnego rodzaju wady wymowy. Duża liczba dzieci nieprawidłowo artykułujących głoski świadczy o małej skuteczności zabiegów profilaktycznych podejmowanych przez najbliższe otoczenie dzieci. Często rodzice zbyt długo zastanawiają się, czy ich dziecko powinno zacząć uczęszczać na zajęcia logopedyczne. Niekiedy otoczenie zniechęca rodziców do wczesnego kontaktu z logopedą twierdząc, że "dziecko z tego wyrośnie". Dlatego też bywają rodzice, którzy czekają, aż problem samoistnie minie. To sprzyja utrwalaniu się wady i sprawia, że jej zlikwidowanie będzie wymagało znacznie więcej czasu i wysiłku zarówno ze strony dziecka, jak też rodzica i logopedy. Cena za takie załatwienie sprawy jest nieprawdopodobnie wysoka - ofiarą jest dziecko, któremu nie została udzielona właściwa i we właściwym czasie pomoc. Ten młody człowiek mógłby prawidłowo się uczyć, działać i realizować w szkole, a następnie w życiu społecznym i zawodowym, gdyby w odpowiednim czasie uzyskał pomoc. Odpowiedni czas to okres od urodzenia do 8 roku życia. W tym czasie największej plastyczności mózgu muszą zostać wyrównane wszystkie deficyty, aby miał szansę ujawnić się cały potencjał młodego człowieka. Generalnie rzecz biorąc, im wcześniej zostaną wyrównane deficyty, szanse dziecka na prawidłowe przyswajanie wiedzy są większe.

 

Rodzice powinni pamiętać, że korekcja wad wymowy to zapobieganie ewentualnym trudnościom, czy niepowodzeniom szkolnym. Zawsze bowiem dziecko źle mówiące popełnia błędy w pisaniu, a kiedy słabo czyta może mieć trudności w rozumieniu tekstów lub mieć zahamowania w spontanicznym wypowiadaniu się. Utrzymujące się u dziecka wady wymowy mogą doprowadzić do zaburzeń w kontaktach z rówieśnikami, spowodować niższą samoocenę.

 

Terapia logopedyczna nie boli, o co często pytają dzieci podczas pierwszego spotkania :-) Postawienie diagnozy przez logopedę jest pierwszym krokiem, by określić rozwój dziecka na płaszczyźnie językowej. Kolejnym krokiem jest ustalenie indywidualnej terapii i dobranie odpowiednich dla dziecka ćwiczeń, które mają usprawniać narządy artykulacyjne i usuną nieprawidłową wymowę.

 

Dostęp do zajęć logopedycznych jest coraz szerszy. Oprócz tradycyjnych miejsc, gdzie dotychczas byli zatrudniani logopedzi, czyli szpitali, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków szkolno- wychowawczych i zakładów opieki zdrowotnej, coraz częściej logopedzi są w przedszkolach i szkołach. Z rosnącym zapotrzebowaniem na zajęcia z logopedą często nie idzie jednak w parze nadrzędne przesłanie - odpowiedzialność za losy dziecka objętego terapią. Powodów takiego stanu jest wiele.

 

Przede wszystkim - logopedzi zatrudnieni w przedszkolach i szkołach mają dość trudne zadanie jeśli chodzi o nawiązanie faktycznej współpracy z rodzicami dziecka objętego terapią w celu jego właściwej i systematycznej rehabilitacji. Logopeda działa zazwyczaj sam, bez udziału rodziców dziecka lub z ich sporadycznym zaangażowaniem. Objęcie dziecka taką terapią z częstotliwością zajęć raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, czy nawet raz w tygodniu, ale bez obecności i codziennego zaangażowania rodziców dziecka wyrządza więcej szkody niż pożytku. Rodzice nie znający specyfiki terapii czują się całkowicie wolni od jakiejkolwiek odpowiedzialności i mają przysłowiowe "czyste sumienie", ponieważ ich dziecko jest objęte specjalistyczną pomocą. Rodzice ciągle jeszcze wierzą, że logopeda "załatwi" wszystko. Otóż nie! Dzieci potrzebujących jest bardzo wiele, a godzin pracy przeznaczonych dla logopedy nieproporcjonalnie mało. Jak więc w tak krótkim czasie uzyskać satysfakcjonujące efekty terapii?

 

Niestety, rodziców nikt nie wyręczy w ich powinnościach wobec własnych dzieci, szczególnie wtedy, gdy dzieci potrzebują pomocy w celu wyrównania deficytów. Bardzo ważna dla efektów terapii jest dobra współpraca z rodzicami. Dlatego rodzice powinni uczestniczyć w zajęciach oraz otrzymywać wskazówki do pracy w domu. Rodzice mają za zadanie utrwalanie z dzieckiem opracowanego w gabinecie logopedycznym materiału, gdyż tylko wtedy można przejść do następnego etapu ćwiczeń. W ćwiczeniach domowych bardzo ważna jest systematyczność i konsekwencja. Lepsze i szybsze efekty uzyskuje się prowadząc ćwiczenia domowe codziennie przez 15-20 minut. Dzieci należy chwalić nawet za minimalne osiągnięcia, gdyż to mobilizuje je do dalszego wysiłku. Nawet najdłuższa droga zaczyna się od pojedynczego kroku i efekty kiedyś się pojawią.

 

Rodzice - pamiętajcie, że jesteście domowymi terapeutami swoich dzieci! 

 

Czas trwania terapii logopedycznej zależy od kilku czynników, których przestrzeganie i uświadomienie gwarantuje skuteczność. Są to:

 1. rodzaj wady lub zaburzenia mowy
 2. sprawność umysłowa dziecka
 3. sprawność aparatu artykulacyjnego
 4. współpraca logopedy- rodzica - dziecka
 5. regularność uczęszczania na zajęcia logopedyczne

Nie ma takiej wady wymowy, której nie można skorygować i można to zrobić w każdym wieku, chociaż po 13 roku życia jest to zdecydowanie trudniejsze z powodu automatyzacji ruchów artykulacyjnych. Tak więc po 13 roku życia uczeń będzie musiał dłużej i ciężej pracować nad utrwaleniem poprawnych, nowych sposobów wymowy. Prawidłową artykulację można jednak opanować w każdym wieku. Jak szybko to nastąpi zależy to od trzech czynników: czasu, pracy i współpracy.

 

To my pracujemy z młodym pokoleniem, a wiec ponosimy odpowiedzialność za przyszłość. Choć efekty naszych działań nie są widoczne natychmiast, wcale nie tak długo trzeba na nie czekać.

 

Poświęćmy nasz cenny czas dzieciom, a na pewno nam się to "opłaci"!

 Wiele zyskamy na tym my, a jeszcze więcej nasze pociechy. One są jak czysta karta, którą my pomagamy zapisać. Jeżeli napiszemy na niej niewiele, nie wymagajmy od dziecka, aby wiele z niej "odczytało".

 

Opracowała Małgorzata Szeszel 

Master Szef - edycja 3

Zapisz Maluszka

 

Zapisy dzieci do naszego przedszkola są przyjmowane przez cały rok. Zapraszamy do pobrania i wypełnienia karty zgłoszeniowej. 


Przedszkolaki z orzeczeniem


Do "Bajki" przyjmujemy również dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

WIĘCEJ  

Wyszukiwarkacopyright © 2008-2019 Przedszkole Niepubliczne nr 8 "Bajka" w Białymstoku ~ idea, gfx & code by warlock ~ 177903 / 13 / 1