Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przedszkole Niepubliczne nr 8 Bajka

Bajkowa kadra

Wszystkie nauczycielki pracujące w naszym przedszkolu ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w studiach podyplomych, kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach i warsztatach organizowanych m.in. przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Metodycznego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli. W codziennej pracy z dziećmi stosują m.in.:

 • metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • metodę czynnościowego kształcenia matematycznego prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • metody aktywizujące i integracyjne;
 • elementy metod kształcenia muzycznego Carla Orffa
 • metodę gimnastyki twórczej Rudolfa Labana;
 • metodę globalnego czytania Ireny Majchrzak;
 • metody pedagogiki zabawy (KLANZA);
 • techniki relaksacyjne.

Krystyna Gromek - założycielka i właścicielka "Bajki". Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki i wiele innych podnoszących zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Urszula Jaworowska - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na Wydziale Pedagogiki i Wychowania artystycznego o kierunku Zintegrowane Nauczanie Początkowe. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole, a także do pracy z dziećmi z autyzmem oraz z dziećmi z niepełnosprawnością inelektualną. 

/ukończyłą również syudia podyolomowe na Uniwersytecie w Białymstoku w zakresie ICT oraz nauczania drugiego przedmiotu, specjalność: Przyroda. Od poczatku swijej drogi zawodowej związana z naszym przedszkolem. W czerwcu 2014r pomyślnie przeszła postepowanie kwalifikacyjne i uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.
 

  

Ukończone kursy i szkolenia:
 

 • Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny
 • Wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem - kurs kwalifikacyjny
 • Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera/Autyzmem wysokofunkcjonującym o charakterze treningu umiejętności społecznych (TUS)
 • Wykorzystywanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju - uczenie nowych umiejętności
 • Wykorzystywanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju - praca nad zachowaniami trudnymi
 • Wykorzystywanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju - samodzielność, umiejętności społeczne, zabawa, komunikacja
 • Bezpieczny Przedszkolak - kurs II stopniowy
 • Wychowanie przez sztukę
 • Sposoby rozwijania gotowości do czytania dzieci w wieku przedszkolnym
 • Matematyka w przedszkolu
 • Asertywnośc we współpracy z trudnym dzieckiem
 • Asertywośc we wspłpracy z trudnym rodzicem
 • Zarządzanie emocjami i wykorzystywanie inteligencji emocjonalnej do zwiekszania efektywności w pracy
 • Wymagania współczesnego rodzica względem przedszkola
 • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi ICT w pracy nauczyciela i  kontaktach z rodzicami
 • Usus est optimus magister

  

  

Aleksandra Fałdowska (także nauka angielskiego) - absolwentka pedagogiki integracyjnej edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada kwalifikacje nauczycielskie i jest przygotowana do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Uzyskała stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.  

Ukończyła studia podyplomowe Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.: 

 • Wychowawca placówek wypoczynku;
 • „Andrzejkowe Czarowanie, Mikołajkowe Majsterkowanie”;
 • Realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR – wolontariat studencki”;
 • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Organizacja pracy nauczyciela w kontekście realizacji podstawy programowej;
 • „Czy przedszkola są przygotowane na zmiany związane z potrzebami dzieci urodzonych w XXI wieku?” – seminarium;
 • „Czy talerz potrafi pływać?” – zabawy badawcze, zachowanie się ciał w wodzie;
 • O dzieciach uzdolnionych matematycznie w przedszkolu – szkolenie prowadzone przez prof. Edytę Gruszczyk – Kolczyńską;
 • „Roztańczone, rozśpiewane , rozbawione przedszkole – tańce i zabawy na róże uroczystości przedszkolne;
 • Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci;
 • Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach – kreatywne prowadzenie grup dziecięcych;
 • „Strategia Kształcenia Wyprzedzającego – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych”;
 • Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego;
 • „Mogę więcej – kursy doskonalące dla nauczycieli”;
 • "Szklana pułapka" - dziecko z autyzmem.

 

  

Dominika Jastrzębska - pomoc nauczyciela 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


 

Anna Mitkiewicz - absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole. Z przedszkolem „Bajka” związana jest od początku swojej drogi zawodowej (9 lat).

W lipcu 2015 r. pomyślnie przeszła postępowanie kwalifikacyjne i uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci
 • Diagnozowanie kompetencji matematycznych dzieci 5-6 - letnich
 • Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole – tańce i zabawy na różne uroczystości przedszkolne
 • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ:„Słowo, ruch, muzyka”,„Zabawy i piosenki z rekwizytem”,„Zabawy plastyczne rozwijające myślenie twórcze”,„W bananowych rytmach – tańce afrykańskie”,„Tańce regionalne i zabawy taneczne dla najmłodszych”,„Taneczne ilustracje”,„Inspiracje wierszem, piosenką oraz utworem muzycznym”,„Warsztaty choreoreoterapi”
 • Metody diagnozowania dziecka 5-6-letniego pod kątem gotowości szkolnej
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Jak przyjemnie bawić się muzyką – zabawy muzyczne cz. II
 • BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – I i II stopień
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, cz. I

  

Agnieszka Dhindsa - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Edukacji Elementarnej. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, a także do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się.

W czerwcu 2013 r. zdała egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny;
 • Terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny;
 • Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi - zespół ADHD;
 • Terapia grupowa osób z Zespołem Aspergera o charakterze treningu umiejętności społecznych (TUS);
 • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ: dziecko w swoim żywiole. Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, śpiew, taniec- część 1. i 2.

 

Elżbieta Lewocz - nauczyciel wspomagający

Ukończone studia I stopnia o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna na Wydziale Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Od październia 2017 r kontynuuje studia II stopnia na ww uczelni o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna.

  

Ewa Matela (także nauka angielskiego) - absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB oraz filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym UwB. Ukończyła również tłumaczenie specjalistyczne na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Od kilku lat uczy angielskiego w grupach dziecięcych. Posiada licencję do prowadzenia zajęć języka angielskiego metodą Natural First Steps ®. 

W 2015 r. zdała egzamin i uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Bezpieczny Przedszkolak;
 • e-Twinning- edukacyjny program Unii Europejskiej - konferencja warsztatowa;
 • Wychowanie przez sztukę, edycja: XII i XIII;
 • Obraz dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • "Szklana pułapka" - dziecko z autyzmem.

 

 

Beata Szydłowska - pomoc nauczyciela
 

Edyta Stupak - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej. Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi (również z autyzmem) w przedszkolu, szkole podstawowej, a także do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się.

Uzyskała stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, obecnie ubiega się o stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Z naszym przedszkolem związana od początku swojej drogi zawodowej.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem;
 • Metody diagnozowania dzieci 5-6-letnich pod kątem gotowości szkolnej;
 • Rola i miejsce wychowania przedszkolnego w systemie edukacji po obniżeniu wieku szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy w wieku przedszkolnym;
 • Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i mylenie u dzieci;
 • Jak przyjemnie bawić się muzyką? - prowadzony przez Kamę Palińską;
 • Wychowanie przez sztukę – cykliczne seminaria naukowe organizowane przez Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Białymstoku.

Magdalena Kamieńska - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawoej, a także do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych i terapii ręki. W 2017 r zdała egzamin na stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego. 

Ukończone kursy i szkolenia:
 

 • Trening Umiejętności Społecznych - terapia TUS
 • Terapia ręki

  

Patrycja Gryguć - nauczyciel wspomagający. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej (klasy 1-3).
 

Ukończone kursy i szkolenia:
 

 • warsztat metodyczny Cha-Ching - wykorzystanie edukacji finansowej dzieci.

LOGOPEDIA:
 

Małgorzata Szeszel -  logopeda, oligofrenopedagog. Z naszym przedszkolem związana jest od 2009 roku. Prowadzi terapię  dzieci  z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem,  niepełnosprawnością intelektualną i  z wadami wymowy typu dyslalia. Zapewnia atmosferę przyjazną dziecku, skutecznie usprawnia umiejętności komunikacyjne dziecka i usuwa wady wymowy. W  terapii wykorzystuje nowoczesne metody stymulacji rozwoju mowy (m.in. elementy metody werbo – tonalnej) oraz doświadczenie i umiejętności zdobyte w pracy. Logopedia jest jej pasją, a każdy problem pacjenta kolejnym wyzwaniem.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniem mowy;
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1 i 2.;
 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Kurs Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Emisja i higiena głosu nauczyciela;
 • Język migowy;
 • Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny;
 • Profilaktyka i rehabilitacja osób narażonych na choroby narządu głosu;
 • Dysfonie dziecięce: przyczyny i zapobieganie zaburzeniom głosu u dzieci.

W przedszkolu terapię logopedyczną prowadzi również p. Anna Koszewnik oraz p. Karolina Grabowska. 

 

JĘZYK ANGIELSKI: 

  

Język angielski w Bajce jest prowadzony przez nasze nauczycielki, które oprócz kwalifikacji do pracy w przedszkolu mają odpowiednie uprawnienia do nauczania języka.
 

Ewa Matela
  

Aleksandra Fałdowska 

  

 

RYTMIKA:
Katarzyna Świderska 

  

Anna Piekut - jest absolwentką Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi o specjalności Rytmika. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w wieku 9 lat w ramach ogniska muzycznego, a następnie ukończyła I i II stopień szkoły muzycznej. Od roku 1999 r. zgłębia zagadnienia związane z rytmiką Dalcrozea i Orffa uczestnicząc w różnych kursach i warsztatach w kraju i za granicą m.in. Europejski Kongres Rytmiki „Time In Morion” w Wiedniu, 34 Międzynarodowy Kongres Rytmiki w Genewie, 7 Miedzynarodowe Warsztaty Rytmiki "Dalcroze 2006 Rhythmics In the light of time" w Instytucie Rytmiki w Hellerau, VII i VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa na temat: "Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji", Ogólnopolskie Warsztaty Rytmiczne w Pile. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała w trakcie realizacji Studium Pedagogicznego w łódzkiej Akademii Muzycznej oraz podczas pracy jako instruktor rytmiki w przedszkolach, klubach malucha i żłobkach. Posiada też bogate doświadczenie w nauczaniu gry na pianinie. Obecnie uczy muzyki i zajęć artystycznych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kleosinie oraz prowadzi zajęcia rytmiczne w przedszkolach w Białymstoku. Uwrażliwianie najmłodszych na muzykę i wszystkim co się z nią wiąże jest jej pasją. Głównym założeniem zajęc prowadzonych przez p. Anię jest pobudzenie wrażliwości i twórczości muzycznej poprzez radosną zabawę. Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

 

 

 

 RELIGIA KATOLICKA: 

 

Ewa Bielonko 

 

 

RELIGIA PRAWOSŁAWNA: 

  

Barbara Czurak
 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA: 

 

Ewa Brzozowska
 

Nasze ciocie kucharki, które przygotowują nam pyszne posiłki:

ciocia Agnieszka 

ciocia Mariola   

  

Oraz ciocie:

 

Anna Koszewnik - absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz dwuletnich Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Wydziale Filologicznym UwB. Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, do pracy z dzieckiem z autyzmem, a także do prowadzenia terapii osób z wadami wymowy. Od początku swojej drogi zawodowej związana jest z naszym przedszkolem.

Uzyskała stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych;
 • Kurs III stopniowy "Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju"
 • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno–Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się;
 • Terapia ręki I i II stopnia;
 • Sposoby rozwijania gotowości do czytania u dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach. Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych;
 • Jak zaplanować i przeprowadzić spotkanie integracyjne z rodzicami;
 • Sposoby rozwijania pamięci u dzieci – zajęcia wg koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Wychowanie przez sztukę – edycja I, XIII, XIV.

Edyta Drągowska - nauczyciel wspomagający. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, a także do pracy z dziećmi z autyzmem  

W czerwcu 2015 r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:   

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych;
 • Zajęcia grupowe o charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania;
 • Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych;
 • Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne;
 • Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem;
 • Wspomaganie w myśleniu matematycznym dzieci w przedszkolu – koncepcja programowa prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
 • Muzyka jako sposób poznania świata;
 • Zabawy wspomagające rozwój mowy dzieci.

Emilia Goś-Kuciej - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Wczesna Edukacja i Nauczanie jęz. angielskiego). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą (WSFiZ w Białymstoku) oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Od początku swojej drogi zawodowej związana z przedszkolem "Bajka". Od lipca 2008 r. sprawuje obowiązki dyrektorki przedszkola.
 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.: 

 • Efektywna ewaluacja w praktyce;
 • Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się;
 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu - jak świadomie je wychowywać i uczyć;
 • Szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli z zakresu zasad zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli stanowiącego element wspomagania szkół i placówek;
 • Szkolenie podstawowe PECS;
 • Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju - kurs III stopniowy;
 • Bajkoterapia - rola tekstu literackiego w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw u dzieci.

 

Master Szef - edycja 3

Zapisz Maluszka

 

Zapisy dzieci do naszego przedszkola są przyjmowane przez cały rok. Zapraszamy do pobrania i wypełnienia karty zgłoszeniowej. 


Przedszkolaki z orzeczeniem


Do "Bajki" przyjmujemy również dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

WIĘCEJ  

Wyszukiwarkacopyright © 2008-2018 Przedszkole Niepubliczne nr 8 "Bajka" w Białymstoku ~ idea, gfx & code by warlock ~ 162189 / 21 / 3