Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przedszkole Niepubliczne nr 8 Bajka

Bajkowa kadra

Wszystkie nauczycielki pracujące w naszym przedszkolu ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w studiach podyplomych, kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach i warsztatach organizowanych m.in. przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Metodycznego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli. W codziennej pracy z dziećmi stosują m.in.:

 • metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • metodę czynnościowego kształcenia matematycznego prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • metody aktywizujące i integracyjne;
 • elementy metod kształcenia muzycznego Carla Orffa
 • metodę gimnastyki twórczej Rudolfa Labana;
 • metodę globalnego czytania Ireny Majchrzak;
 • metody pedagogiki zabawy (KLANZA);
 • techniki relaksacyjne.

Krystyna Gromek - założycielka i właścicielka "Bajki". Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki i wiele innych podnoszących zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Patrycja Gryguć - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej (klasy 1-3).

Ukończone kursy i szkolenia to m.in:

 • warsztat metodyczny Cha-Ching - wykorzystanie edukacji finansowej dzieci.
 • Diagnoza i terapia autyzmu - poziom podstawowy
 • Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Wychowanie przez sztukę- edycja XXIV

  

Magdalena Kamieńska - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej, a także do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych i terapii ręki. W 2017 r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in:

 • Trening Umiejętności Społecznych - terapia TUS
 • terapia ręki

 

Ewa Sadowska - nauczyciel wspomagający. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w klasach I-III. Od października 2017 r. kontynuuje studia II stopnia na ww. uczelni o specjalności pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną. Ukończyła również Szkołę nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku uzyskując tytuł Terapeuty Zajęciowego. Ma kwalifikacje do świadczenia usług w zakresie terapii zajęciowej.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • PECS (Picture Exchange Communication System) poziom 1.;
 • Metoda Dobrego Startu - kurs doskonalący.

Urszula Jaworowska - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na Wydziale Pedagogiki i Wychowania artystycznego o kierunku Zintegrowane Nauczanie Początkowe. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole, a także do pracy z dziećmi z autyzmem oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku w zakresie ICT oraz nauczania drugiego przedmiotu, specjalność: Przyroda. Od początku swojej drogi zawodowej związana z naszym przedszkolem. W czerwcu 2014r pomyślnie przeszła postępowanie kwalifikacyjne i uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in:

 • Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny
 • Wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem - kurs kwalifikacyjny
 • Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera/Autyzmem wysokofunkcjonującym o charakterze treningu umiejętności społecznych (TUS)
 • Wykorzystywanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju - uczenie nowych umiejętności
 • Wykorzystywanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju - praca nad zachowaniami trudnymi
 • Wykorzystywanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju - samodzielność, umiejętności społeczne, zabawa, komunikacja
 • Bezpieczny Przedszkolak - kurs II stopniowy
 • Wychowanie przez sztukę
 • Sposoby rozwijania gotowości do czytania dzieci w wieku przedszkolnym
 • Matematyka w przedszkolu
 • Asertywnośc we współpracy z trudnym dzieckiem
 • Asertywośc we współpracy z trudnym rodzicem
 • Zarządzanie emocjami i wykorzystywanie inteligencji emocjonalnej do zwiększania efektywności w pracy
 • Wymagania współczesnego rodzica względem przedszkola
 • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi ICT w pracy nauczyciela i kontaktach z rodzicami
 • Usus est optimus magister

 

Edyta Drągowska - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o kierunku Pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika). Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, do pracy z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną a także do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się. W czerwcu 2015 r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.: 

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju  - kurs III stopniowy
 • Zajęcia grupowe o charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania
 • Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych
 • Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne
 • Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem
 • Wspomaganie w myśleniu matematycznym dzieci w przedszkolu – koncepcja programowa prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Terapia ręki (I i II stopień)

  

Magdalena Osmólska - pomoc nauczyciela 

Elżbieta Lewocz - uzyskała tytuł licencjata Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na Wydziale Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Od października 2017 r. kontynuuje studia II stopnia na ww. uczelni, o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. W sierpniu 2018 r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Trening umiejętności społecznych - kurs kwalifikacyjny zakończony uzyskaniem tytułu terapeuty TUS;
 • Diagnoza i terapia autyzmu - kurs I stopnia.

  

Anna Mitkiewicz - absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w szkole. Z przedszkolem „Bajka” związana jest od początku swojej drogi zawodowej. W lipcu 2015 r. pomyślnie przeszła postępowanie kwalifikacyjne i uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci
 • Diagnozowanie kompetencji matematycznych dzieci 5-6 - letnich
 • Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole – tańce i zabawy na różne uroczystości przedszkolne
 • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ:„Słowo, ruch, muzyka”,„Zabawy i piosenki z rekwizytem”,„Zabawy plastyczne rozwijające myślenie twórcze”,„W bananowych rytmach – tańce afrykańskie”,„Tańce regionalne i zabawy taneczne dla najmłodszych”,„Taneczne ilustracje”,„Inspiracje wierszem, piosenką oraz utworem muzycznym”,„Warsztaty choreoreoterapi”
 • Metody diagnozowania dziecka 5-6-letniego pod kątem gotowości szkolnej
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Jak przyjemnie bawić się muzyką – zabawy muzyczne cz. II
 • BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – I i II stopień
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, cz. I

Dominika Jastrzębska - nauczyciel wspomagający. Ukończyła studia I stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Kontynuuje studia II stopnia.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Diagnoza i terapia autyzmu - kurs I stopnia.

Edyta Drągowska - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o kierunku Pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika). Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, do pracy z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną a także do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się. W czerwcu 2015 r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju  - kurs III stopniowy
 • Zajęcia grupowe o charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania
 • Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych
 • Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne
 • Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem
 • Wspomaganie w myśleniu matematycznym dzieci w przedszkolu – koncepcja programowa prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Terapia ręki (I i II stopień)

  

Ewa Matela (także nauka angielskiego) - absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB oraz filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym UwB. Ukończyła również tłumaczenie specjalistyczne na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Od kilku lat uczy angielskiego w grupach dziecięcych. Posiada licencję do prowadzenia zajęć języka angielskiego metodą Natural First Steps ®. 

W 2015 r. zdała egzamin i uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Bezpieczny Przedszkolak;
 • e-Twinning- edukacyjny program Unii Europejskiej - konferencja warsztatowa;
 • Wychowanie przez sztukę, edycja: XII i XIII;
 • Obraz dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • "Szklana pułapka" - dziecko z autyzmem.

 

Beata Szydłowska - pomoc nauczyciela
 

LOGOPEDIA:
 

Małgorzata Szeszel -  logopeda, oligofrenopedagog. Z naszym przedszkolem związana jest od 2009 roku. Prowadzi terapię  dzieci  z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem,  niepełnosprawnością intelektualną i  z wadami wymowy typu dyslalia. Zapewnia atmosferę przyjazną dziecku, skutecznie usprawnia umiejętności komunikacyjne dziecka i usuwa wady wymowy. W  terapii wykorzystuje nowoczesne metody stymulacji rozwoju mowy (m.in. elementy metody werbo – tonalnej) oraz doświadczenie i umiejętności zdobyte w pracy. Logopedia jest jej pasją, a każdy problem pacjenta kolejnym wyzwaniem. W czerwcu 2018 r. uzyskała stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Studia podyplomowe "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu" (w trakcie realizacji);
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniem mowy;
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1 i 2.;
 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Kurs Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Emisja i higiena głosu nauczyciela;
 • Język migowy;
 • Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny;
 • Profilaktyka i rehabilitacja osób narażonych na choroby narządu głosu;
 • Dysfonie dziecięce: przyczyny i zapobieganie zaburzeniom głosu u dzieci;
 • Szkolenie: „ Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych”;
 • Szkolenie „Od dźwięków do języka- rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”;
 • Kurs: „ Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych- diagnoza i usprawnianie”;
 • Kurs: „Terapia taktylna według Świetlany Masgutowej”;
 • Kurs: „ Szkolenie PECS- Poziom I”;
 • Kurs: „Logorytmika - metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka”;
 • Kurs: Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 3.

W przedszkolu terapię logopedyczną prowadzi również pani Julita Żukowska.

 

 

JĘZYK ANGIELSKI: 

  

Język angielski w Bajce jest prowadzony przez nasze nauczycielki, które oprócz kwalifikacji do pracy w przedszkolu mają odpowiednie uprawnienia do nauczania języka.
 

Ewa Matela 

 

Emilia Goś-Kuciej
 

 

RYTMIKA: 

 

Marta Żukowska 

 

 

RELIGIA KATOLICKA: 

 

Ewa Bielonko 

 

 

RELIGIA PRAWOSŁAWNA: 

  

Dariusz Kazimierowicz
 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA: 

 

Agnieszka Rusjan 

 

  

ENERGY KIDS: 

 

 

ZAJĘCIA Z OFERTY DODATKOWO PŁATNEJ: 

 

SZACHY: 

 

Emilia Kochańska (Dwie wieże Szkółka Szachowa) 

 

  

JĘZYK FRANCUSKI: 

 

Karolina Moćkun (Fundacja Tutturu) 

 

  

PRZEDSZKOLIADA - ZAJĘCIA RUCHOWE 

Emilia Goś-Kuciej - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Wczesna Edukacja i Nauczanie jęz. angielskiego). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą (WSFiZ w Białymstoku) oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Od początku swojej drogi zawodowej związana z przedszkolem "Bajka". Od lipca 2008 r. sprawuje obowiązki dyrektorki przedszkola.  

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:  

 • Efektywna ewaluacja w praktyce;
 • Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się;
 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu - jak świadomie je wychowywać i uczyć;
 • Szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli z zakresu zasad zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli stanowiącego element wspomagania szkół i placówek;
 • Szkolenie podstawowe PECS;
 • Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju - kurs III stopniowy;
 • Bajkoterapia - rola tekstu literackiego w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw u dzieci.

 

Nasze ciocie kucharki, które przygotowują nam pyszne posiłki:

ciocia Agnieszka  

ciocia Mariola    

  

Oraz ciocie, na których powrót czekamy :)

 

Anna Koszewnik - absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz dwuletnich Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Wydziale Filologicznym UwB. Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, do pracy z dzieckiem z autyzmem, a także do prowadzenia terapii osób z wadami wymowy. Od początku swojej drogi zawodowej związana jest z naszym przedszkolem.

Uzyskała stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych;
 • Kurs III stopniowy "Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju"
 • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno–Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się;
 • Terapia ręki I i II stopnia;
 • Sposoby rozwijania gotowości do czytania u dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach. Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych;
 • Jak zaplanować i przeprowadzić spotkanie integracyjne z rodzicami;
 • Sposoby rozwijania pamięci u dzieci – zajęcia wg koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Wychowanie przez sztukę – edycja I, XIII, XIV.

Agnieszka Dhindsa - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Edukacji Elementarnej. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej, a także do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się. W czerwcu 2018r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny;
 • Terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny;
 • Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi - zespół ADHD;
 • Terapia grupowa osób z Zespołem Aspergera o charakterze treningu umiejętności społecznych (TUS);
 • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ: dziecko w swoim żywiole. Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez zabawę, śpiew, taniec- część 1. i 2.

Aleksandra Fałdowska - absolwentka pedagogiki integracyjnej edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada kwalifikacje nauczycielskie i jest przygotowana do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła studia podyplomowe Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. W czerwcu 2018 r. uzyskała stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

 • Wychowawca placówek wypoczynku;
 • „Andrzejkowe Czarowanie, Mikołajkowe Majsterkowanie”;
 • Realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR – wolontariat studencki”;
 • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Organizacja pracy nauczyciela w kontekście realizacji podstawy programowej;
 • „Czy przedszkola są przygotowane na zmiany związane z potrzebami dzieci urodzonych w XXI wieku?” – seminarium;
 • „Czy talerz potrafi pływać?” – zabawy badawcze, zachowanie się ciał w wodzie;
 • O dzieciach uzdolnionych matematycznie w przedszkolu – szkolenie prowadzone przez prof. Edytę Gruszczyk – Kolczyńską;
 • „Roztańczone, rozśpiewane , rozbawione przedszkole – tańce i zabawy na róże uroczystości przedszkolne;
 • Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci;
 • Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach – kreatywne prowadzenie grup dziecięcych;
 • „Strategia Kształcenia Wyprzedzającego – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych”;
 • Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego;
 • „Mogę więcej – kursy doskonalące dla nauczycieli”;
 • "Szklana pułapka" - dziecko z autyzmem.

Master Szef - edycja 3

Zapisz Maluszka

 

Zapisy dzieci do naszego przedszkola są przyjmowane przez cały rok. Zapraszamy do pobrania i wypełnienia karty zgłoszeniowej. 


Przedszkolaki z orzeczeniem


Do "Bajki" przyjmujemy również dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

WIĘCEJ  

Wyszukiwarkacopyright © 2008-2019 Przedszkole Niepubliczne nr 8 "Bajka" w Białymstoku ~ idea, gfx & code by warlock ~ 177905 / 15 / 3